Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
00:02:37
DONAR COMPTE
00:02:46
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de setembre de 2019 al 31 d'octubre de 2019.
00:02:59
Donar compte de l'informe de Tresoreria Intervenció del compliment de la Llei de Mesures contra la Morositat del 3r trimestre 2019.
00:04:02
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:04:17
Proposta d'acord d'aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la llar d'Infants Municipal Xiu-xiu. (Exp. 2132/2019)
00:04:18
Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-11/2019. (Exp. 2047/2019)
00:07:36
Proposta d'acord d'aprovació de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Administració per a l'exercici 2019. (Exp. 2053/2019)
00:10:26
Proposta d'acord d'aprovació de la Delegació a BASE de la recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa de clavegueram. (Exp. 1961/2019)
00:11:52
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal. (Exp. 2130/2019)
00:13:35
Proposta d'acord d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcover al contracte administratiu dels servei d'ambulàncies per a actes i esdeveniments públics de la Central de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. (Exp. 1761/2019)
00:17:01
Proposta d'acord de ratificació del sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019, realitzat el 14 d'octubre de 2019. (Exp. 1832/2019)
00:20:29
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:21:31
MOCIONS
00:21:36
Moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM
00:34:24
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en relació amb la recollida selectiva de residus.
00:22:55
Moció presentada pel grup municipal de la CUP-AMUNT
00:34:24
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la implementació de la moció presentada i aprovada en el ple del 2 de març del 2018 i la modificació de la ordenança no fiscal núm. 2 sobre la tinença d'animals de companyia.
00:27:11
Moció presentada pels grups municipals de la CUP-AMUNT i ERC-AM
00:34:24
Moció que presenta conjuntament el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal de rebuig a la violència policial i en solidaritat amb totes les detingudes.
00:34:25
PRECS I PREGUNTES
00:46:43
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
00:02:37   Sense intervencions
2  DONAR COMPTE
00:02:46   1 Intervenció
2.1  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de setembre de 2019 al 31 d'octubre de 2019.
00:02:59   2 Intervencions
2.2  Donar compte de l'informe de Tresoreria Intervenció del compliment de la Llei de Mesures contra la Morositat del 3r trimestre 2019.
00:04:02   2 Intervencions
3  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:04:17   Sense intervencions
3.1  Proposta d'acord d'aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la llar d'Infants Municipal Xiu-xiu. (Exp. 2132/2019)
00:04:18   7 Intervencions
3.2  Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-11/2019. (Exp. 2047/2019)
00:07:36   2 Intervencions
3.3  Proposta d'acord d'aprovació de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Administració per a l'exercici 2019. (Exp. 2053/2019)
00:10:26   2 Intervencions
3.4  Proposta d'acord d'aprovació de la Delegació a BASE de la recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa de clavegueram. (Exp. 1961/2019)
00:11:52   3 Intervencions
3.5  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal. (Exp. 2130/2019)
00:13:35   11 Intervencions
3.6  Proposta d'acord d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcover al contracte administratiu dels servei d'ambulàncies per a actes i esdeveniments públics de la Central de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. (Exp. 1761/2019)
00:17:01   5 Intervencions
3.7  Proposta d'acord de ratificació del sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019, realitzat el 14 d'octubre de 2019. (Exp. 1832/2019)
00:20:29   3 Intervencions
4  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:21:31   Sense intervencions
5  MOCIONS
00:21:36   Sense intervencions
_  Moció presentada pels grups municipals de la CUP-AMUNT i ERC-AM
00:21:37   1 Intervenció
5.1  Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en relació amb la recollida selectiva de residus.
00:22:55   4 Intervencions
5.2  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la implementació de la moció presentada i aprovada en el ple del 2 de març del 2018 i la modificació de la ordenança no fiscal núm. 2 sobre la tinença d'animals de companyia.
00:27:11   4 Intervencions
5.3  Moció que presenta conjuntament el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal de rebuig a la violència policial i en solidaritat amb totes les detingudes.
00:34:25   15 Intervencions
6  PRECS I PREGUNTES
00:46:43   18 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:02:17   Sense intervencions
<