Sessió plenària ordinària divendres 8 de novembre de 2019

Durada: 01:02:17
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Anna nebot
pau3
santacna
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
  00:02:37 Sense intervencions
2 DONAR COMPTE
  00:02:46 1 Intervenció
2.1 Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de setembre de 2019 al 31 d'octubre de 2019.
  00:02:59 2 Intervencions
2.2 Donar compte de l'informe de Tresoreria Intervenció del compliment de la Llei de Mesures contra la Morositat del 3r trimestre 2019.
  00:04:02 2 Intervencions
3 ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:04:17 Sense intervencions
3.1 Proposta d'acord d'aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de la llar d'Infants Municipal Xiu-xiu. (Exp. 2132/2019)
  00:04:18 7 Intervencions
3.2 Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-11/2019. (Exp. 2047/2019)
  00:07:36 2 Intervencions
3.3 Proposta d'acord d'aprovació de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Administració per a l'exercici 2019. (Exp. 2053/2019)
  00:10:26 2 Intervencions
3.4 Proposta d'acord d'aprovació de la Delegació a BASE de la recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa de clavegueram. (Exp. 1961/2019)
  00:11:52 3 Intervencions
3.5 Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal. (Exp. 2130/2019)
  00:13:35 11 Intervencions
3.6 Proposta d'acord d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcover al contracte administratiu dels servei d'ambulàncies per a actes i esdeveniments públics de la Central de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. (Exp. 1761/2019)
  00:17:01 5 Intervencions
3.7 Proposta d'acord de ratificació del sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019, realitzat el 14 d'octubre de 2019. (Exp. 1832/2019)
  00:20:29 3 Intervencions
4 INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
  00:21:31 Sense intervencions
5 MOCIONS
  00:21:36 Sense intervencions
_ Moció presentada pels grups municipals de la CUP-AMUNT i ERC-AM
  00:21:37 1 Intervenció
5.1 Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en relació amb la recollida selectiva de residus.
  00:22:55 4 Intervencions
5.2 Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la implementació de la moció presentada i aprovada en el ple del 2 de març del 2018 i la modificació de la ordenança no fiscal núm. 2 sobre la tinença d'animals de companyia.
  00:27:11 4 Intervencions
5.3 Moció que presenta conjuntament el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal de rebuig a la violència policial i en solidaritat amb totes les detingudes.
  00:34:25 15 Intervencions
6 PRECS I PREGUNTES
  00:46:43 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:02:17 Sense intervencions