Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:09:34
Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el Museu Municipal d'Alcover i Alcover Ràdio, per a l'exercici econòmic de 2020 (Exp. 2197/2019).
00:09:57
Proposta d'acord d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici econòmic 2020. (Exp. 2267/2019).
01:14:28
Proposta d'acord de declaració de la utilitat pública i la necessitat d'ocupació de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa per l'arranjament del Camí del Pont de Goi, fases B, C i D (Exp. 2123/2019).
01:16:33
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1.  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:09:32   1 Intervenció
1.1.  Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el Museu Municipal d'Alcover i Alcover Ràdio, per a l'exercici econòmic de 2020 (Exp. 2197/2019).
00:09:56   19 Intervencions
1.2.  Proposta d'acord d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici econòmic 2020. (Exp. 2267/2019).
01:14:28   3 Intervencions
1.3.  Proposta d'acord de declaració de la utilitat pública i la necessitat d'ocupació de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa per l'arranjament del Camí del Pont de Goi, fases B, C i D (Exp. 2123/2019).
01:16:33   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:19:11   Sense intervencions
<