Sessió plenària Extraordinària dilluns 9 de desembre de 2019

Durada: 01:19:11
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1. ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:09:32 1 Intervenció
1.1. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el Museu Municipal d'Alcover i Alcover Ràdio, per a l'exercici econòmic de 2020 (Exp. 2197/2019).
  00:09:56 19 Intervencions
1.2. Proposta d'acord d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici econòmic 2020. (Exp. 2267/2019).
  01:14:28 3 Intervencions
1.3. Proposta d'acord de declaració de la utilitat pública i la necessitat d'ocupació de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa per l'arranjament del Camí del Pont de Goi, fases B, C i D (Exp. 2123/2019).
  01:16:33 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:19:11 Sense intervencions
Anna nebot
pau3
santacna