Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
00:05:48
DONAR COMPTE
00:05:56
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de novembre de 2019 al 31 de desembre de 2019.
00:06:07
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:06:14
Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de la composició del Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Alcover Ràdio de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 19/2020)
00:06:14
Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de la composició de la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Museu Municipal d'Alcover. (Exp. 18/2020)
00:09:20
Proposta d'acord d'aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 10 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació dels aparcament en sòl urbà residencial. (Exp. 1678/2019)
00:11:08
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial l'ordenança no fiscal núm. 2 sobre la tinença d'animals de companyia. (Exp. 15/2020)
00:12:32
Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial del Document Únic de Protecció Civil Municipal d'Alcover (DUPROCIM). (Exp. 17/2020)
00:17:02
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:18:24
MOCIONS
00:22:39
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal sobre la pràctica d'esports de pilota a la plaça Lluís Companys.
00:22:42
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la recuperació de la presència de l'ambulància de suport vital bàsic en horari nocturn.
00:28:02
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per a l'adhesió de l'Ajuntament a la "Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai méS"
00:33:11
Moció que presenten conjuntament el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Alcover i la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M. H. President de la Generalitat Quim Torra i l'Eurodiputat Oriol Junqueras.
00:36:57
PRECS I PREGUNTES
00:40:55
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1.  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
00:04:38   3 Intervencions
2.  DONAR COMPTE
00:05:56   1 Intervenció
2.1.  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de novembre de 2019 al 31 de desembre de 2019.
00:06:07   Sense intervencions
3.  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:06:14   Sense intervencions
3.1.  Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de la composició del Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Alcover Ràdio de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 19/2020)
00:06:14   2 Intervencions
3.2.  Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de la composició de la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Museu Municipal d'Alcover. (Exp. 18/2020)
00:09:11   2 Intervencions
3.3.  Proposta d'acord d'aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 10 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació dels aparcament en sòl urbà residencial. (Exp. 1678/2019)
00:09:11   2 Intervencions
3.4.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial l'ordenança no fiscal núm. 2 sobre la tinença d'animals de companyia. (Exp. 15/2020)
00:12:32   4 Intervencions
3.5.  Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial del Document Únic de Protecció Civil Municipal d'Alcover (DUPROCIM). (Exp. 17/2020)
00:17:02   2 Intervencions
4.  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:18:24   1 Intervenció
5.  MOCIONS
00:22:39   1 Intervenció
5.1.  Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal sobre la pràctica d'esports de pilota a la plaça Lluís Companys.
00:22:42   6 Intervencions
5.2.  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la recuperació de la presència de l'ambulància de suport vital bàsic en horari nocturn.
00:28:00   7 Intervencions
5.3.  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per a l'adhesió de l'Ajuntament a la 'Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai méS'
00:33:11   5 Intervencions
5.4.  Moció que presenten conjuntament el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Alcover i la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M. H. President de la Generalitat Quim Torra i l'Eurodiputat Oriol Junqueras.
00:36:57   9 Intervencions
6.  PRECS I PREGUNTES
00:40:55   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:42:54   Sense intervencions
<