Sessió plenària ordinària dimecres 15 de gener de 2020

Durada: 00:42:54
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Anna nebot
pau3
santacna
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
  00:04:38 3 Intervencions
2. DONAR COMPTE
  00:05:56 1 Intervenció
2.1. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de novembre de 2019 al 31 de desembre de 2019.
  00:06:07 Sense intervencions
3. ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:06:14 Sense intervencions
3.1. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de la composició del Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Alcover Ràdio de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 19/2020)
  00:06:14 2 Intervencions
3.2. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de la composició de la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Museu Municipal d'Alcover. (Exp. 18/2020)
  00:09:11 2 Intervencions
3.3. Proposta d'acord d'aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 10 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació dels aparcament en sòl urbà residencial. (Exp. 1678/2019)
  00:09:11 2 Intervencions
3.4. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial l'ordenança no fiscal núm. 2 sobre la tinença d'animals de companyia. (Exp. 15/2020)
  00:12:32 4 Intervencions
3.5. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial del Document Únic de Protecció Civil Municipal d'Alcover (DUPROCIM). (Exp. 17/2020)
  00:17:02 2 Intervencions
4. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
  00:18:24 1 Intervenció
5. MOCIONS
  00:22:39 1 Intervenció
5.1. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal sobre la pràctica d'esports de pilota a la plaça Lluís Companys.
  00:22:42 6 Intervencions
5.2. Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la recuperació de la presència de l'ambulància de suport vital bàsic en horari nocturn.
  00:28:00 7 Intervencions
5.3. Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per a l'adhesió de l'Ajuntament a la "Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai méS"
  00:33:11 5 Intervencions
5.4. Moció que presenten conjuntament el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Alcover i la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M. H. President de la Generalitat Quim Torra i l'Eurodiputat Oriol Junqueras.
  00:36:57 9 Intervencions
6. PRECS I PREGUNTES
  00:40:55 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:42:54 Sense intervencions