Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
00:02:18
DONAR COMPTE
00:02:29
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de gener de 2020 al 29 de febrer de 2020.
00:02:33
Donar compte de l'informe d'Intervenció de de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit de l'exercici 2018.
00:02:48
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:03:04
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius. (Exp. 110/2020).
00:03:06
Proposta d'acord de modificació parcial de l'ordenança fiscal número 23 de la taxa per la prestació del servei municipal de llar d'infants. (Exp. 360/2020)
00:09:42
Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de les Bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals i per a persones més grans de 65 anys amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, i aprovació inicial. (Exp. 363/2020)
00:11:42
Proposta d'acord d'aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a les persones titulars de famílies monoparentals d'Alcover, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2020. ((Exp. 364/2020)
00:18:34
Proposta d'acord d'aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2020. (Exp. 365/2020 )
00:20:48
Proposta d'acord d'aprovació de l'increment retributiu del personal en l'exercici 2020. (Exp. 352/2020)
00:23:13
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:26:44
MOCIONS
00:28:51
Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de JUNTS Alcover, de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i d'Alcoverencs pel Canvi. sobre el complex petroquímic al Camp de Tarragona.
00:28:54
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per estimular la recollida selectiva per mitjà dels pressupostos participatius.
00:32:56
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per a la commemoració del Dia Internacional de les dones.
00:41:22
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre el control de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona
00:42:38
Moció que presenta el grup municipal d'Alcoverencs pel Canvi per demanar el desdoblament de la C-37.
01:04:58
Moció que presenta el grup municipal d'Alcoverencs pel Canvi per demanar la millora de la TV-7211 i la TV-7222.
01:12:04
PRECS I PREGUNTES
01:13:54
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
00:02:18   Sense intervencions
2  DONAR COMPTE
00:02:29   Sense intervencions
2.1  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de gener de 2020 al 29 de febrer de 2020.
00:02:33   1 Intervenció
2.2  Donar compte de l'informe d'Intervenció de de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit de l'exercici 2018.
00:02:48   1 Intervenció
3  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:03:04   Sense intervencions
3.1  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius. (Exp. 110/2020).
00:03:06   5 Intervencions
3.2  Proposta d'acord de modificació parcial de l'ordenança fiscal número 23 de la taxa per la prestació del servei municipal de llar d'infants. (Exp. 360/2020)
00:09:42   4 Intervencions
3.3  Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de les Bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals i per a persones més grans de 65 anys amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, i aprovació inicial. (Exp. 363/2020)
00:11:42   6 Intervencions
3.4  Proposta d'acord d'aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a les persones titulars de famílies monoparentals d'Alcover, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2020. ((Exp. 364/2020)
00:18:07   3 Intervencions
3.5  Proposta d'acord d'aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2020. (Exp. 365/2020 )
00:18:12   3 Intervencions
3.6  Proposta d'acord d'aprovació de l'increment retributiu del personal en l'exercici 2020. (Exp. 352/2020)
00:23:13   5 Intervencions
4  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:26:44   Sense intervencions
5  MOCIONS
00:28:51   Sense intervencions
5.1  Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de JUNTS Alcover, de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i d'Alcoverencs pel Canvi. sobre el complex petroquímic al Camp de Tarragona.
00:28:54   4 Intervencions
5.2  Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per estimular la recollida selectiva per mitjà dels pressupostos participatius.
00:32:56   8 Intervencions
5.3  Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per a la commemoració del Dia Internacional de les dones.
00:41:22   3 Intervencions
5.4  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre el control de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona
00:42:38   10 Intervencions
5.5  Moció que presenta el grup municipal d'Alcoverencs pel Canvi per demanar el desdoblament de la C-37.
01:04:58   4 Intervencions
5.6  Moció que presenta el grup municipal d'Alcoverencs pel Canvi per demanar la millora de la TV-7211 i la TV-7222.
01:12:04   3 Intervencions
6  PRECS I PREGUNTES
01:13:54   8 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:18:32   Sense intervencions
<