Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:34
PRESA DE POSSESSIÓ AL CÀRREC D'UNA REGIDORA
00:04:30
Presa de possessió al càrrec de regidora de la senyora Anna Nebot Rion, per part del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) (Exp. 930/2020)
00:04:40
DONAR COMPTE
00:07:03
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de maig al 30 de juny de 2020.
00:07:24
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:07:36
Proposta d'acord d'aprovació de nomenament per ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a d'Alcover. (Exp. 427/2020)
00:07:38
Proposta d'acord d'aprovació inicial del catàleg dels arbres i arbredes d'interès local a Alcover. (Exp. 643/2019)
00:09:35
Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals d'Alcover per a l'any 2021. (Exp. 922/2020)
00:13:46
Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen la concessió dels premis extraordinaris batxillerat 2020. (Exp. 883/2020)
00:14:42
Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen l'atorgament d'ajuts per a estudis post-obligatoris no universitaris per al curs escolar 2020-2021. (Exp. 880/2020)
00:17:15
Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número MC-05/2020. (Exp. 849/2020)
00:21:11
Proposta d'acord d'aprovació inicial del manual de marca de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 935/2020)
00:29:57
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:37:17
MOCIONS
00:37:23
Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Alcoverencs pel Canvi, de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, de JUNTS i d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per impulsar la Declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
00:37:29
PRECS I PREGUNTES
00:42:10
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   2 Intervencions
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:34   Sense intervencions
2.  PRESA DE POSSESSIÓ AL CÀRREC D'UNA REGIDORA
00:04:30   Sense intervencions
2.1.  Presa de possessió al càrrec de regidora de la senyora Anna Nebot Rion, per part del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) (Exp. 930/2020)
00:04:40   3 Intervencions
3.  DONAR COMPTE
00:07:03   Sense intervencions
3.1  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de maig al 30 de juny de 2020.
00:07:24   Sense intervencions
4.  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:07:36   Sense intervencions
4.1.  Proposta d'acord d'aprovació de nomenament per ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a d'Alcover. (Exp. 427/2020)
00:07:38   2 Intervencions
4.2.  Proposta d'acord d'aprovació inicial del catàleg dels arbres i arbredes d'interès local a Alcover. (Exp. 643/2019)
00:09:35   2 Intervencions
4.3.  Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals d'Alcover per a l'any 2021. (Exp. 922/2020)
00:13:46   2 Intervencions
4.4.  Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen la concessió dels premis extraordinaris batxillerat 2020. (Exp. 883/2020)
00:14:42   2 Intervencions
4.5.  Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen l'atorgament d'ajuts per a estudis post-obligatoris no universitaris per al curs escolar 2020-2021. (Exp. 880/2020)
00:17:15   5 Intervencions
4.6.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número MC-05/2020. (Exp. 849/2020)
00:21:11   5 Intervencions
4.7.  Proposta d'acord d'aprovació inicial del manual de marca de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 935/2020)
00:29:57   5 Intervencions
5.  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:37:17   Sense intervencions
6.  MOCIONS
00:37:23   Sense intervencions
6.1.  Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Alcoverencs pel Canvi, de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, de JUNTS i d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per impulsar la Declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
00:37:29   2 Intervencions
7.  PRECS I PREGUNTES
00:42:10   10 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:48:55   Sense intervencions
<