Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:03:10
Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el del Museu Municipal d'Alcover i el d'Alcover Ràdio, per a l'exercici econòmic 2021. (Exp. 1818/2020)
00:03:11
Proposta d'acord d'aprovació de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Administració per a l'exercici 2020. (Exp. 1881/2020)
01:04:54
Proposta d'acord d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici econòmic 2021. (Exp. 1802/2020)
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:03:10   Sense intervencions
1.1.  Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el del Museu Municipal d'Alcover i el d'Alcover Ràdio, per a l'exercici econòmic 2021. (Exp. 1818/2020)
00:03:11   6 Intervencions
1.2.  Proposta d'acord d'aprovació de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Administració per a l'exercici 2020. (Exp. 1881/2020)
01:04:54   2 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:12:35   Sense intervencions
<