Sessió plenària Extraordinària divendres 4 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Anna nebot
pau3
santacna
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:03:10 Sense intervencions
1.1. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el del Museu Municipal d'Alcover i el d'Alcover Ràdio, per a l'exercici econòmic 2021. (Exp. 1818/2020)
  00:03:11 6 Intervencions
1.2. Proposta d'acord d'aprovació de la massa salarial del personal laboral d'aquesta Administració per a l'exercici 2020. (Exp. 1881/2020)
  01:04:54 2 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:12:35 Sense intervencions