Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS
01:43:47
DONAR COMPTE
01:44:11
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de novembre al 31 de desembre de 2020.
01:44:38
ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
01:44:39
Proposta d'acord d'aprovació definitiva del Catàleg dels arbres i arbredes d'interès local del terme municipal d'Alcover. (Exp. 643/2019)
01:44:39
Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança municipal número 16, reguladora de la conservació, ús i protecció dels arbres i arbredes d'interès local del terme municipal d'Alcover. (Exp. 429/2020)
01:46:39
Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança municipal número 14, reguladora de l'ús públic de la Vall del riu Glorieta al terme municipal d'Alcover (Exp. 1335/2020)
01:49:31
Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança municipal número 15, reguladora dels usos interns de l'equipament del Convent de les Arts. (Exp. 18/2021)
02:00:15
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius. (Exp. 2038/2020).
02:04:57
Proposta d'acord d'aprovació de l'encàrrec de la gestió anterior i del Conveni de la gestió informatitzada del padró d'habitants i d'aprovació del nou encàrrec de la gestió informatitzada del padró d'habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu Conveni regulador. (Exp. 2007/2020)
02:14:14
Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient per a la contractació de la concessió del servei de la gestió indirecte dels serveis funeraris, del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 760/2020)
02:17:37
Proposta d'acord d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcover al Pla Comarcal de polítiques de les dones de l'Alt Camp 2020-2023. (Exp. 16/2021)
02:27:01
Proposta d'acord per autoritzar a la senyora Montserrat Navarro Nogués la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat pública en una altra administració. (Exp. 1589/2020)
02:33:19
Proposta d'acord de ratificació del sorteig realitzat el 19 de gener de 2021 per a l'elecció dels membres de les meses electorals de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. (Exp. 1588/2020)
02:34:18
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
02:35:11
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
02:35:19
MOCIONS
02:35:23
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la xarxa Internet a les urbanitzacions del municipi.
02:35:31
PRECS I PREGUNTES
02:40:02
1.-  APROVACIÓ DE L'ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS
01:43:47   1 Intervenció
2.-  DONAR COMPTE
01:44:11   1 Intervenció
2.1.-  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de novembre al 31 de desembre de 2020.
01:44:38   Sense intervencions
3.-  ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
01:44:39   Sense intervencions
3.1.-  Proposta d'acord d'aprovació definitiva del Catàleg dels arbres i arbredes d'interès local del terme municipal d'Alcover. (Exp. 643/2019)
01:44:39   3 Intervencions
3.2.-  Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança municipal número 16, reguladora de la conservació, ús i protecció dels arbres i arbredes d'interès local del terme municipal d'Alcover. (Exp. 429/2020)
01:46:36   3 Intervencions
3.3.-  Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança municipal número 14, reguladora de l'ús públic de la Vall del riu Glorieta al terme municipal d'Alcover (Exp. 1335/2020)
01:49:31   9 Intervencions
3.4.-  Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança municipal número 15, reguladora dels usos interns de l'equipament del Convent de les Arts. (Exp. 18/2021)
02:00:15   5 Intervencions
3.5.-  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius. (Exp. 2038/2020).
02:04:57   9 Intervencions
3.6.-  Proposta d'acord d'aprovació de l'encàrrec de la gestió anterior i del Conveni de la gestió informatitzada del padró d'habitants i d'aprovació del nou encàrrec de la gestió informatitzada del padró d'habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu Conveni regulador. (Exp. 2007/2020)
02:14:14   3 Intervencions
3.7.-  Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient per a la contractació de la concessió del servei de la gestió indirecte dels serveis funeraris, del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 760/2020)
02:17:37   3 Intervencions
3.8.-  Proposta d'acord d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcover al Pla Comarcal de polítiques de les dones de l'Alt Camp 2020-2023. (Exp. 16/2021)
02:27:01   7 Intervencions
3.9.-  Proposta d'acord per autoritzar a la senyora Montserrat Navarro Nogués la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat pública en una altra administració. (Exp. 1589/2020)
02:33:19   3 Intervencions
3.10.-  Proposta d'acord de ratificació del sorteig realitzat el 19 de gener de 2021 per a l'elecció dels membres de les meses electorals de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. (Exp. 1588/2020)
02:34:18   3 Intervencions
4.-  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
02:35:11   1 Intervenció
5.-  ASSUMPTES SOBREVINGUTS
02:35:19   1 Intervenció
6.-  MOCIONS
02:35:23   Sense intervencions
  Mocions que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT
02:35:27   Sense intervencions
6.1.-  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la xarxa Internet a les urbanitzacions del municipi.
02:35:31   3 Intervencions
7.-  PRECS I PREGUNTES
02:40:02   5 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:43:14   Sense intervencions
<