Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
INCICI
00:03:27
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:05:00
Proposta d'acord per l'aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:05:01
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  INCICI
00:03:27   1 Intervenció
1  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:05:00   Sense intervencions
1.1  Proposta d'acord per l'aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:05:01   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:09:10   Sense intervencions
<