Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
INCICI
00:03:27
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:05:00
Proposta d'acord per l'aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:05:01
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  INCICI
00:03:27   1 Intervención
1  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:05:00   Sin intervenciones
1.1  Proposta d'acord per l'aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:05:01   3 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:09:10   Sin intervenciones
<