Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
INICI
00:02:21
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
00:02:38
DONAR COMPTE
00:03:31
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Resolucions de les regidories des de l'1 de juliol de 2021 al 31 d'agost de 2021.
00:03:33
Donar compte de l'informe de Tresoreria/Intervenció sobre la morositat i període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2021.
00:03:56
Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost, corresponent al 2n trimestre de 2021.
00:04:14
ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:04:39
Proposta d'acord per verificar un nou Text refós del Pla Especial Urbanístic, en sòl no urbanitzable per a l'ampliació de la residència geriàtrica la Mimosa d'Alcover (Exp. 180/2014).
00:28:18
Proposta d'acord per aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 13 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), per esmenar les fitxes Bp03, Bp24 i Bc14 del Catàleg de Béns protegits del POUM d'Alcover. (Exp. 765/2021)
00:07:22
Proposta d'acord per aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), consistent en la regulació de la implantació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables, en sòls no urbanitzables. (Exp. 925/2021)
00:08:48
Proposta d'acord per verificar el Text refós de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (Exp. 926/2021)
00:10:31
Proposta d'acord per aprovar el Compte General de l'Exercici 2020, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, Museu d'Alcover i Alcover Ràdio. (Exp. 1095/2021)
00:12:30
Proposta d'acord per reconèixer al senyor Victoriano Sanabria Fernández la compatibilitat amb l'exercici d'una activitat privada. (Exp. 1564/2021)
00:15:44
Proposta d'acord per aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal. (Exp. 1932/2021)
00:17:16
Proposta d'acord per aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a les persones titulars de famílies monoparentals d'Alcover, subjectes passius de l'Impost sobre Béns- Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2021. (Exp. 1933/2021)
00:19:19
Proposta d'acord per aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2021. (Exp. 1934/2021)
00:26:01
Proposta d'acord per resoldre les al·legacions presentades a la licitació del contracte de la concessió del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 1211/2021)
00:28:18
Proposta d'acord per ratificar la proposta d'acord d'aprovació de la proposta de les festes locals d'Alcover per a l'any 2022. (Exp. 1541/2021) 
00:34:25
Proposta d'acord per presentar al·legacions al Projecte del parc solar fotovoltaic, Jaume I, línia d'evacuació. (Exp. 1776/2021)
00:36:21
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
00:47:00
Proposta d'acord per informar, en el tràmit d'informació pública, sobre el Projecte del "Clúster Begues_PFot-539 AC" que comprèn el parc solar fotovoltaic Jaume I, de 40 MWp al TTMM de Lechón (Saragossa) i Cucalón (Terol) i la seva infraestructura d'evacuació associada, a les províncies de Barcelona, Tarragona, Terol i Saragossa, i als parcs eòlics El Pelado (38,5MW) al TTMM d'Allueva, Bea, Calamocha i Fonfría (Terol) i les seves infraestructures d'evacuació associades a la província de Terol, Honos (49,5 MW) al TTMM de Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura dels Banys i Maicas (Terol), Lera (38,5 MW) al TTMM de Salcedillo, Allueva i Fonfría (Terol) i Sant Vicent (49,5 MW) al TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol).
00:47:02
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:55:51
MOCIONS
00:57:25
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista de rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió MAT Valmuel-Begues.
00:57:29
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa municipalista en suport a les encausades de l'Alt Camp, al Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial i dels dos represaliats de l'Alt Camp.
01:02:44
PRECS I PREGUNTES
01:13:42
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  INICI
00:02:21   1 Intervenció
1  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
00:02:38   1 Intervenció
2  DONAR COMPTE
00:03:31   Sense intervencions
2.1  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Resolucions de les regidories des de l'1 de juliol de 2021 al 31 d'agost de 2021.
00:03:33   1 Intervenció
2.2  Donar compte de l'informe de Tresoreria/Intervenció sobre la morositat i període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2021.
00:03:56   Sense intervencions
2.3  Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost, corresponent al 2n trimestre de 2021.
00:04:14   1 Intervenció
3  ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:04:39   Sense intervencions
3.1  Proposta d'acord per verificar un nou Text refós del Pla Especial Urbanístic, en sòl no urbanitzable per a l'ampliació de la residència geriàtrica la Mimosa d'Alcover (Exp. 180/2014).
00:04:41   3 Intervencions
3.2  Proposta d'acord per aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 13 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), per esmenar les fitxes Bp03, Bp24 i Bc14 del Catàleg de Béns protegits del POUM d'Alcover. (Exp. 765/2021)
00:07:22   3 Intervencions
3.3  Proposta d'acord per aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), consistent en la regulació de la implantació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables, en sòls no urbanitzables. (Exp. 925/2021)
00:08:48   1 Intervenció
3.4  Proposta d'acord per verificar el Text refós de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (Exp. 926/2021)
00:10:31   3 Intervencions
3.5  Proposta d'acord per aprovar el Compte General de l'Exercici 2020, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, Museu d'Alcover i Alcover Ràdio. (Exp. 1095/2021)
00:12:30   7 Intervencions
3.6  Proposta d'acord per reconèixer al senyor Victoriano Sanabria Fernández la compatibilitat amb l'exercici d'una activitat privada. (Exp. 1564/2021)
00:15:44   3 Intervencions
3.7  Proposta d'acord per aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal. (Exp. 1932/2021)
00:17:16   3 Intervencions
3.8  Proposta d'acord per aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a les persones titulars de famílies monoparentals d'Alcover, subjectes passius de l'Impost sobre Béns- Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2021. (Exp. 1933/2021)
00:19:19   9 Intervencions
3.9  Proposta d'acord per aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2021. (Exp. 1934/2021)
00:26:01   3 Intervencions
3.10  Proposta d'acord per resoldre les al·legacions presentades a la licitació del contracte de la concessió del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 1211/2021)
00:28:18   4 Intervencions
3.11  Proposta d'acord per ratificar la proposta d'acord d'aprovació de la proposta de les festes locals d'Alcover per a l'any 2022. (Exp. 1541/2021) 
00:34:25   2 Intervencions
3.12  Proposta d'acord per presentar al·legacions al Projecte del parc solar fotovoltaic, Jaume I, línia d'evacuació. (Exp. 1776/2021)
00:36:21   2 Intervencions
4  ASSUMPTES SOBREVINGUTS
00:47:00   Sense intervencions
4.1  Proposta d'acord per informar, en el tràmit d'informació pública, sobre el Projecte del 'Clúster Begues_PFot-539 AC' que comprèn el parc solar fotovoltaic Jaume I, de 40 MWp al TTMM de Lechón (Saragossa) i Cucalón (Terol) i la seva infraestructura d'evacuació associada, a les províncies de Barcelona, Tarragona, Terol i Saragossa, i als parcs eòlics El Pelado (38,5MW) al TTMM d'Allueva, Bea, Calamocha i Fonfría (Terol) i les seves infraestructures d'evacuació associades a la província de Terol, Honos (49,5 MW) al TTMM de Vivel del Río Martín, La Hoz de la Vieja, Segura dels Banys i Maicas (Terol), Lera (38,5 MW) al TTMM de Salcedillo, Allueva i Fonfría (Terol) i Sant Vicent (49,5 MW) al TTMM de Cucalón, Lanzuela, Bea, Lagueruela (Terol).
00:47:02   3 Intervencions
5  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:55:51   1 Intervenció
6  MOCIONS
00:57:25   Sense intervencions
6.1  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista de rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió MAT Valmuel-Begues.
00:57:29   5 Intervencions
6.2  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa municipalista en suport a les encausades de l'Alt Camp, al Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial i dels dos represaliats de l'Alt Camp.
01:02:44   9 Intervencions
7  PRECS I PREGUNTES
01:13:42   9 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:19:09   Sense intervencions
<